O nas

ASAP Grupa Alpinistyczna

ASAP - AS SAFE AS POSSIBLE / AS SOON AS POSSIBBLE
Zajmujemy się wykonywaniem wszelkiego typu prac specjalistycznych, w których najlepszym rozwiązaniem jest użycie technik alpinistycznych. Działamy na rynku od 2012 roku. W tym czasie zdobyliśmy duże doświadczenie w zakresie prac wysokościowych w Polsce i za granicą (Niemcy, Norwegia, Słowenia). Dbamy u wysoki poziom wykonywanych usług oraz bezpieczeństwo. Cały czas rozwijamy nasze kompetencje uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach: IRATA, GWO, BLADE, NDT, BOSIET, szkolenie na pracę na podnośniku.
Nasza firmę stanowi grupa doświadczonych pracowników wysokościowych, wyszkolonych i posiadających aktualne badania. Pracujemy z zachowaniem zasad BHP, na atestowanym sprzęcie do prac na wysokości i jesteśmy ubezpieczeni z zakresu OC.

Nasza specjalność to:
- prace na turbinach wiatrowych,
- badania NDT
- alpinistyczne mycie okien,
- czyszczenie elementów elewacji,
- odśnieżanie dachów,
- usuwanie sopli i nawisów śnieżnych,
- montaż i demontaż reklam wielkoformatowych,
- malowanie, tynkowanie,
- montaż i serwis urządzeń rodio-telekomunikacyjnych
- budowa stacji bazowych.

Cenimy sobie profesjonalizm, dlatego ważne jest dla nas bezpieczeństwo, jakość wykonywanych usług i terminowość.
Po za pracą, czas wolny spędzamy również na wysokości:]


Zadzwoń lub napisz do nas, a my odpowiemy na Twoje pytania.

501 77 33 44

Bądź na bieżąco! Zaobserwuj nasze profile 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej www.myway-van.pl. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii

Administrator danych i kontakt.

 1. Maciej Książczyk prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ASAP Maciej Książczyk, ul. Gwiazdowa 11.44, 94-011 Łódź, NIP: 726-234-81-62 tel. 501 77 33 44 e-mail biuro@grupa-asap.pl jest administratorem danych osobowych Klientów i dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych tj. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U.2019.0.1781) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną o świadczeniu usług drogą elektroniczną wraz  z późniejszymi zmianami (Dz.U.2020.0.344).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

 1. Dane mogą być przetwarzane w celu: 

– udzielania odpowiedzi na zadawane pytania;

 1. Przetwarzanie dokonywane będzie zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 106/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). RODO.
 2. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie RODO dane mogą być przetwarzane również w celu marketingowych, dane będą wówczas zbierane i wykorzystywane w celach przedstawienia oferty handlowej, przeprowadzenia konkursów i innych działań marketingowych, w związku art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne. 
 3. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie RODO dane mogą być przetwarzane również w celu otrzymywania informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 243) w postaci newslettera, dane będą wówczas zbierane i wykorzystywane – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody. 
 4. Dane przetwarzane to:

– imię i nazwisko,

– numer telefonu 

– adres e-mail,

 

Obowiązek lub dobrowolność podania danych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach wskazanych w powyższym ustępie.

Prawo do wycofania zgody.

 1. Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych można wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt oraz wypełnienie celów wskazanych w niniejszej Polityce, w tym przede wszystkim zawarcie i wykonanie Umowy najmu.

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Ma Pani/Pan prawo: 

* żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);

* żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

* żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);

* żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);

* wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych oświadcza, że dane osobowe Klientów nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z Administratorem wyłącznie w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji celów, mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, Towarzystwu ubezpieczeniowemu, na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartych przez Administratora danych osobowych z tymi podmiotami.

 

Czas przechowywania danych

 1. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania zgody lub  dane przetwarzane w celach związanych z realizacją Umowy najmu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi, po czym dane będą podlegać archiwizacji i będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń.
 2. Wykorzystywane pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 • Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych

Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

Strona www.pracewysokosciowe-lodz.pl umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora. 

Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym zaakceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych. 

Postanowienia końcowe

 

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator danych oświadcza, że przetwarzane przez niego dane osobowe Użytkowników nie zostaną przez niego sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 01.01.2020  roku.